Jak mogę wydrukować i plakatować tworzone plakaty?

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do drukowania i umieszczania plakatów zaprojektowanych przez krewnych. Wspieraj aktywne upamiętnianie i weź udział w kursie drukowania na terenie Miejsca Pamięci Obozu Koncentracyjnego Neuengamme!

Kopiowanie i dystrybucja plakatów

W okresie narodowego socjalizmu członkowie ruchu oporu drukowali i zamieszczali treści antyfaszystowskie. Techniki te są przejmowane przez Miejsce Przywiązania. W warsztacie drukarskim Miejsca Przywiązania motywy plakatowe krewnych będą drukowane przez specialną procedurę. Plakaty będą potem prezentowane na ścianie plakatowej na miejscu. Można je również zabrać z sobą i rozprowadzać poza Hamburgiem. Ściana plakatowa znajduje się na terenie zewnętrznym Miejsca Pamięci Obozu Koncentracyjnego Neuengamme. Plakaty blednieją poprzez pogodę, z tego powodu ściana plakatowa musi być stale odnawiana i utrzymywana. Ale to tylko pokazuje: Pamięć to trwający, aktywny proces radzenia sobie ze zbrodniami narodowego socjalizmu. Pomóżcie nam razem zachować żywą pamięć o byłych więźniach obozów koncentracyjnych!

Kursy i terminy

Kursy drukarskie w warsztacie drukarskim odbywają się kilka razy w roku. Informacje o terminach publicznych można znaleźć w kalendarzu internetowym Miejsca Pamięci Obozu Koncentracyjnego Neuengamme.