Kim jesteśmy?

Nasza grupa składa się z krewnych byłych więźniów obozu koncentracyjnego Neuengamme, dobrowolnych zwolenniców oraz studentów sztuki i projektowania.

Uczestniczące strony

Miejsce Przywiązania zostało zainicjowane przez krewnych byłych więźniów obozu koncentracyjnego Neuengamme. Członkowie Stowarzyszenia Koła Przyjaciół Miejsca Pamięci Obozu Koncentracyjnego Neuengamme oraz grupy roboczej Neuengamme e.V. aktywnie wspierają projekt. Amicale Internationale KZ Neuengamme, parasolowa organizacja zrzeszająca krajowe stowarzyszenia więźniów, również wspiera naszą dobrowolną prace.

Dziesięciu studentów sztuki i designu oraz prof. Jesko Fezer włączyło się w prace koncepcyjne i projektowe, aby zapewnić koncepcyjne i twórcze wsparcie dla Miejsca Przywiązania. Studio Eksperymentalne Projektowania HFBK Hamburg opracowuje społeczne projekty i wspólnie prowadzi „Öffentliche Gestaltungsberatung St. Pauli“.

Blog “Reflections on Family History Affected by Nazi Crimes” informuje o pochodzeniu i aktualnym rozwoju naszego projektu.